Objektivizam - Ajn Rend

Objektivizam

Filozofija za život na Zemlji

Naša misija - Ajn Rend

Naša misija

Promovisanje ideja objektivizma
na globalnom nivou i izgradnja
Džon Galt mreže

Naša vizija - Ajn Rend

Naša vizija

Izgradnja slobodnijeg
sveta putem globalne mreže
novih intelektualaca

Ko će nas zaustaviti? - Ajn Rend

Ko će nas
zaustaviti?

„Ime koje sam odabrala za svoju filozofiju je objektivizam.

For the New Intellectual (1961), Ajn Rend

„Na prodajnoj konferenciji u izdavačkoj kući Random House, pre objavljivanja romana Pobunjeni Atlas, jedan od prodavača knjiga me je pitao da li mogu predstaviti suštinu svoje filozofije dok stojim na jednoj nozi. Uradila sam to na sledeći način:

  • Metafizika:Objektivna stvarnost
  • Epistemologija:Razum
  • Etika:Racionalni sopstveni interes
  • Politika:Kapitalizam

Ako biste želeli da ovo prevedem na jednostavan jezik, glasilo bi: 1. ‘Da bismo upravljali prirodom, moramo joj se pokoravati’ ili ‘Cilj se ne može realizovati samo pukom željom.’ 2. ‘Ne možeš u isto vreme pojesti kolač i imati ga.’ 3. ‘Čovek je samom sebi cilj.’ 4. ‘Daj mi slobodu ili mi daj smrt.’”

Kratak opis objektivizma koji je Ajn Rend dala 1962. godine.

Ilustracija - Ajn Rend


22ZEMALJA
37DŽON GALT
ŠKOLA
838POLAZNIKA
2081PRIJAVA