Za prolećno-letnji semestar ove godine, tim Ajn Rend centra Evrope pripremio je novi ciklus programa Džon Galt škole u 19 evropskih, azijskih, afričkih i južnoameričkih zemalja. Studenti će o filozofiji objektivizma, i svim njenim aspektima – metafizici, epistemiologiji, etici, politici estetici, učiti od eminentnih predavača.

Džon Galt škole već su počele sa radom u Škotskoj, Portugalu, Malaviju, Nepalu, Burundiji, Jermeniji, Austriji i Nemačkoj, Francuskoj, Holandiji, Turskoj, Indiji, Tanzaniji, Pakistanu, Čileu, Zimbabveu, Maroku, Mozambiku i Ekvadoru, a program će uskoro početi i u Ukrajini.

Džon Galt škola traje sedam nedelja i predstavlja izvanrednu priliku za mlade, ambiciozne i intelektualno radoznale studente i sve zainteresovane da prošire svoje vidike i ostvare svoj puni potencijal. Kroz ekonomska, politička i kulturološka predavanja, radionice, filmske i književne večeri koje održavaju eminentni predavači, polaznicima škole biće predstavljen objektivizam – filozofija koja vrednuje razum, individualizam i racionalni lični interes.

Pored učenja o objektivističkoj filozofiji i njenim implikacijama na društvo, polaznici imaju i priliku i za upoznavanje i umrežavanje sa drugim mladim i ambicioznim studentima i organizacijama. Ovaj obrazovni program alumnistima pruža i priliku za učestvovanje na međunarodnim konferencijama – od Sjedinjenih Američkih Država do Gruzije, te stipendije za različite internacionalne programe, pristup bogatoj digitalnoj biblioteci, povezivanje sa drugim studentskim zajednicama, ali i priliku da kada postanu alumnisti, i sami budu predavači.