Ko je Džon Galt?

Pre svega, Džon Galt je jedna velika inspiracija za sve nas. On nije samo junak jedne od najpopularnijih knjiga Ayn Rand: „Pobunjeni Atlas“ (engl. Atlas Shrugged), već je po njemu dobio ime i naš glavni, jednosemestralni program – škola Džon Galt. 

Cilj ovog programa usmeren je ka edukaciji studenata ali i svih drugih koji su zainteresovani za filozofiju objektivizma. Takođe, cilj ovog programa je animiranje mladih i aktivnih pojedinaca, željnih znanja iz oblasti politike, ekonomije, društva i filozofije, kako bi se intelektualno pripremili da učestvuju u radu svoje zajednice i  pripremili za život. 

Kako bismo uspeli da dopremo do što više mladih iz raznih evropskih zemalja, naši partneri postaju ugledne lokalne organizacije uz pomoć kojih možemo sa lakoćom da stignemo do zajedničkog cilja. 

Program Džon Galt škole obrazuje do 25 učesnika po semestru, uspevajući da im pruži novu perspektivu u pogledu prethodno navedenih oblasti. Predavanja sa kakvima se srećete na fakultetima nisu jedini vid nastave. Džon Galt škola, pomoću brojnih radionica, filmskih i književnih večeri, svoje polaznike upoznaje sa filozofijom objektivizma i njenom važnošću. Trudimo se da neka od najboljih i najvažnijih dela Ayn Rand dospeju u ruke naših polaznika i uz pomoć njih im omogućujemo da pronađu sebe – da pročitaju i čuju nešto što  nisu mogli čuti u školi ili na fakultetu. Džon Galt program,  najbolji je način da se kroz prizmu objektivizma osvrnemo na  važne životne oblasti, bilo da je reč o sportu, umetnosti, muzici i sl. Naši učenici imaju potpunu slobodu da sami donesu svoje zaključke, kao što svaki pojedinac treba da uradi za sebe.

Naš program do sada je realizovan u 11 zemalja, u kojima brojimo 17 škola a koje su iznedrile čak 400 alumnista. Do sada smo imali do 55 predavača, eksperata iz ovih oblasti, koji su doneli veliki doprinos celokupnom programu. Tih 55 predavača koje sa ponosom nazivamo „Džon Galt učiteljima“, našim su alumnistima omogućili svetlu budućnost pružajući im zanimljiv način saznanja i još interesantnije informacije kako o Ayn i njenoj filozofiji, tako i o životu. Neke od zemalja u kojima je naš program već realizovan su: Grčka, Ukrajina, Hrvatska, Poljska, Srbija, Makedonija, Gruzija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. U ovoj godini, Džon Galt škole objektivizma biće relizovane u Nemačkoj i Holandiji. Ovo je Džon Galt, ovo smo mi. 

Mali broj ljudi je upoznat sa Ayn Rand, bez koje ne bismo imali priliku da obrazujemo ljude i uvedemo ih u svet u kojem će pronaći sebe. Njeni stavovi, način razmišljanja i njen celokupan rad i dan-danas doprinose obrazovanju budućih intelektualaca kojih danas u svetu ima dosta ali koji nažalost ne umeju da na pravi način ostvare svoje potencijale. Ayn  nas je blagoslovila sa samom sobom a na nama je da preko ove škole njen blagoslov prenesemo na sve zainteresovane. Ko zna, možda se među budućim alumnistima nađe nova Ayn Rand a možda i novi Džon Galt, na nama je da ih uočimo.