Od balkanskog do evropskog centra objektivizma

 Ideja o izgradnji slobodnog društva i ekonomije okupila je naš tim i usmerila nas u pravcu realizacije.

Dugo smo razmišljali o tome kako je moguće ostvariti sopstveni uspeh i sreću, uzimajući u obzir vreme i društvo u kome živimo. Gde pronaći  alate  pomoću kojih ćemo uzeti najbolje iz ovog vremena? Kako postaviti sve na temelje razuma i slobodnog društva? Vođeni ovakvim razmišljanjem, došli smo do ideje, koju smo zatim  definisali kao svoj cilj

Ajn Rend Centar – Evropa je neprofitna organizacija osnovana 2016. godine, prvobitno pod nazivom Balkanski objektivistički centar. Svojim glavnim programom – školom Džon Galt, započeli smo našu misiju, da individuama širom Balkana pokažemo sveprisutnost objektivizma u njihovim životima. Šireći svoj uticaj i delovanje, vrlo brzo smo stekli novo ime i  postali  sedište evropskog objektivizma Ajn Rend Centar – Evropa, što nam je omogućilo da odgovaramo na potrebe većeg tržišta, a sve to zahvaljujući uspesima koje smo postigli, partnerima koji su sa nama delili istu viziju i kooperativnom timu koji je iz godine u godinu rastao.
ARCE ima u planu da održi svoje jedinstvene škole objektivizma, sa vizijom da stvori zajednicu novih intelektualaca, upoznatih sa idejama i temeljnim vrednostima objektivizma.

Koristeći pisane reči koje je za sobom ostavila Ajn Rend i šireći te mudrosti kroz mesta sa burnom prošlošću, želimo da sarađujemo sa izuzetnim, mladim umovima širom Evrope i pomognemo im da postanu najproduktivnije verzije sebe. Glavni cilj, pored slobodne ekonomije i liberalnog društva, je ispuniti svaki kutak Zemlje različitom vrstom arhitekata – onih koji prkose normama i očekivanjima društva, nepokolebljivi u svojoj misiji da budu glas razuma. Hrabrost je naša vrlina, a vera u sopstveni integritet je filozofija koja nas vodi.

Uložili smo vreme, entuzijazam i trud da odgovorimo na sva pitanja koja pojedinac danas, ali i decenijama unazad, sebi često postavlja. Uočili smo tendenciju pojedinca da većinu svojih  “neuspeha” opravdava greškama drugih, prebacivanjem odgovornosti.  

Dakle, oduvek postoji težnja da se krivci za neuspeh pronalaze izvan – nešto što ,,nije do nas’’. Nesumnjivo je da uzrok ovakvog ugla gledanja leži u dobro poznatom polazištu da su drugi, odnosno spoljni faktori odgovorni za sve za šta mi nismo spremni da budemo.

Koren ovakvog stanovišta možemo pronaći u kolektivističkoj kulturi i načinu razmišljanja koje je takvo društvo decenijama negovalo. Uvek postoji očekivanje da će nam pomoći neko drugi (pojedinac, država, određena politika i sl.), da će neko drugi da se žrtvuje i zalaže za nas i obratno. Umesto toga, potrebno je preuzeti sopstvenu odgovornost, osloniti se  na svoj razum i raditi na ličnom razvoju – razvoju pojedinca. 

“Kroz vekove su postojali ljudi koji su prvi gazili nove puteve, naoružani ničim drugim do sopstvene vizije“, rekla je začetnica filozofije objektivizma Ajn Rend.’’

Verujemo da je veoma važno da pojedinac prvenstveno bude svestan ličnih interesa i da ulažući u sebe, prateći sopstvenu viziju, gradi svoj uspeh i sreću. 

Naša uloga u svemu tome jeste da pomognemo svima onima koji su spremni, dovoljno hrabri, motivisani, kao i odlučni da zakorače i krenu ovim putem. Obrazovanjem na polju objektivizma steći ćete potrebna znanja i razviti sposobnosti koje će vas usmeriti ka ostvarenju svog punog potencijala.

Ko će nas zaustaviti?