Our Team

Katarina Vasiljević

Katarina Vasiljević

Izvršna direktorka

Mina Paunović

Mina Paunović

Senior projektna menadžerka

Aleksandra Jelesijević

Aleksandra Jelesijević

Projektna i event menadžerka

Radovanka Milošević

Radovanka Milošević

Kreativna menadžerka

Marko Savić

Marko Savić

Marketing menadžer

Vanja Ratković

Vanja Ratković

PR i kontent menadžerka

Marko Šakotić

Marko Šakotić

Projektni i fundraising saradnik

Aldina Jahić

Aldina Jahić

Menadžerka operacija