Aleksandra Jelesijević

Projektna i event menadžerka aleksandra.jelesijevic@aynrandcentereurope.org

Aleksandra je projektna i event menadžerka u Ajn Rend centru Evropa. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, sa zvanjem diplomirani politikolog za novinarstvo i komunikologiju. Libertarijanskom pokretu se pridružuje tokom studija, nakon što je postala alumnistkinja Džon Galt škole.
Kordinatorka je u organizaciji Students for Liberty, stipendistkinja na Prometheus Fellowship programu i uspešno je završila praksu u Objective Standard Institute. Poseduje višegodišnje iskustvo u komunikacijama, digitalnom marketingu i copywriting-u. Zadužena je za planiranje, implementaciju i praćenje JGS projekata, kao i organizaciju i realizaciju godišnjih događaja ARCE-a kao što je NICON 2023.