Angelina Radović

Angelina je projektni menadžer u ARCE-u. Diplomirala je Međunarodne Odnose na Univerzitetu u Beogradu, i ima diplomu master studija iz Upravljanja Međunarodnim Poslovanjem na Univerzitetu Karlos III u Madridu.
Tokom univerziteta se pridružila libertarijanskom pokretu, kome je doprinela organizujući uživo i online evente tokom dve godine kao koordinator za evente u timu SFL Srbije. Trenutno saradjuje kao mentor u Prometheus Fellowship programu.
Kao deo ARCE-a, radila je na organizaciji brojnih Džon Galt škola i NICON-a 2022, zajedno sa ostatkom tima. Sada je deo projektnog tima, u kome radi na planiranju, implementaciji i praćenju Džon Galt projekata.