Isidora Kolar

Isidora je izvršna direktorka organizacije Ajn Rend centar Evropa. Diplomirani je pravnik i master menadžer bezbednosti. Doktorand je na Fakultetu političkih nauka, na smeru politikologija. Deo je libertarijanskog pokreta u Srbiji i Evropi od 2013. godine, u okviru kojeg je učestvovala u brojnim programima, manifestacijama i skupovima. Pridružila se ARCE kao projektna menadžerka, nakon čega je postala operativna direktorka, a zatim, u februaru 2021. godine, izvršna direktorka. Zadužena je za nadgledanje ostvarenja misije i vizije organizacije. Predaje na programima ARCE i specijalizovana je za objektivističku etiku. Čvrsto veruje u to da bi trebalo da se emancipujemo od države, preuzimajući odgovornost za sopstvene živote i oslanjajući se na vlastite sposobnosti.