Mina Paunović

Senior projektna menadžerka mina.paunovic@aynrandcentereurope.org

Mina je senior projektna menadžerka organizacije Ajn Rend centar Evropa. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je završila i master studije, odbranivši temu “Ženska ljudska prava – istorijski razvoj i međunarodno pravni okvir”, a trenutno je na drugoj godini doktorskih studija na istom fakultetu na međunarodnom smeru. Ima višegodišnje iskustvo u NVO sektoru gde je učestvovala u pisanju, vođenju i implementiranju mnogih projekata iz sfere ljudskih prava. Zadužena je za planiranje i praćenje projekata Džon Galt škole, ARCE projekata u Srbiji, kao i za popularizaciju naše organizacije među lokalnom publikom.