Radovanka Milošević

Radovanka je kreativna menadžerka u Ajn Rend centru Evropa. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univeziteta u Beogradu. Trenutno pohađa master studije modula Arhitektura. Mediji za nju predstavljaju odličan način da pokaže svoje stavove i kreativnost, kao i da razvije svoj unikatan stil. Predana je istraživanju veza koje mediji mogu imati sa drugim disciplinama. Posebno joj je interesantan odnos dizajna i psihologije, imajući u vidu različite načine na koje ljudi mogu reagovati na umetnost.