Uvek ista bitka, uvek isti pobednik

O: Koliko ćemo još da se žrtvujemo za druge dok ne vidimo da smo sebi ispred nosa?

A: Koliko ćemo još gledati samo na sebe dok ne vidimo da je još neko ispred nas?

U svetu se susrećemo sa raznim filozofskim školama kao što su pragmatizam, egzistencionalizam, intrinzična škola  i sve one imaju svoja učenja i podučavaju nas različitim stvarima, u zavisnosti za koju se opredelimo. Škole pragmatizma i egzistencionalizma zasnovane su na subjektivizmu, intrinzička na misticizmu, objektivistićka na objektivizmu i sl. Sva navedena učenja se međusobno razlikuju i korišćenjem razuma, lako se pronalaze ključne razlike, kao i razlozi za poštovanjem objektivizma takvog kakav jeste. Najveći problem nastaje kada suprotstavimo objektivizam altruizmu.

A: Dobro je sve što činimo u tudju korist, dok je zlo sve što činimo u sopstvenu.

O: Korist od svojih postupaka treba da ima sam delatnik, a čovek treba da dela iz sopstvenih racionalnih interesa.  

(Rand Ayn, „Vrlina sebičnosti“)

Ovu razliku nam najbolje objašnjava Ayn Rand dok nam daje odgovor na pitanje „U kom grmu leži zec (altruizam)?“ Religija, polazeći od hrišćanske, muslimanske, čak i one za koju nismo čuli,  reći će da treba da pomažete drugima i da ćete samo tako pomoći sebi. Ako ste barem jednom kročili u crkvu, automatski ste kročili u vrtlog altruizma. Altruističko stanovište nam dozvoljava da budemo humani ali po cenu sebe, svojih želja, vrednosti i ciljeva. Žrtvujemo svoju sreću kako bismo nekog drugog učinili srećnim, a pitanje je da li mi zaista sebe ne vrednujemo dovoljno da bismo pre pomogli nekome drugome umesto sebi prvenstveno? 

Za razliku od ovog stanovišta, obektivizam ne negira pomaganje ali ga opravdava ukoliko je u sopstvenu korist. Najbolji primer nam daje Ayn Rand u svojoj knjizi „Vrlina sebičnosti“, u kojoj možemo naići na dosta primera ali i ključnih razlika koje nam pomažu da razaznamo, ali i da se odlučimo za filozofiju objektivizma. 

Delamo iz ličnih interesa ali negiramo da smo sebični. Žrtvujemo se za druge ali opravdavamo naš integritet u svemu tome. Verujemo u sebe ali smo u šaci drugih ljudi. Do koje mere smo spremni da tako nastavimo?

Bitka izmedju objektivizma i altruizma vodi se još od vremena nastanka ova dva pojma a možda čak i pre toga. Pitate se ko bi na kraju trebalo da odnese pobedu? Jedini pravi pobednik ovde, može biti samo razum. On će pokazati, da koliko god oblak bio gust i koliko god sunce bilo sakriveno iza njega, sunčeva svetlost će uvek na kraju nadjačati. Vi možete biti sunce ili odabrati da  budete oblak.  O. Ili A., izbor je na vama.

Izuzetnost je u eksploataciji neizuzetnog

Čemu danas možemo dodeliti epitet izuzetnosti? Čini se, kao da...

Moralnost i put ka sreći; Pregled moralističke tradicije kod Aristotela i Ayn Rand

Ovaj rad ima za cilj da prikaže moralnost, da približi...